Money Jungle (2)

Duke svira o uličnim obračunima noževima, o posrnuloj crnoj braći i sestrama, drogama, užasu nove džungle u kojoj su se našli – Džungle betona i Novca… Da, život je jači i ubedljiviji od plesnog podijuma i to nam sugeriše svaki ton ploče „Money Jungle“

Polski jazz (1) : Začeci

Džez u Poljskoj, nakon kratke pauze zbog Drugog svetskog rata, nastavlja intenzivni razvoj započet par decenija ranije. U uslovima komunističke represije i sa statusom dekadentne muzike pronalazi put do svojih fanova kroz ilegalne tokove, poprimajući mnogo veći značaj od puke zabave