Baptiste Trotignon

„Ne verujem u dihotomiju između tehnike na jednoj i muzike/poezije na drugoj strani. Ljudi često mešaju pojmove tehnika i dinamika, što je samo jedan od aspekata tehnike. Mnogi džez muzičari su veoma naporno radili na dinamici svirke, ali su uvek bili kadri da stvaraju poeziju“