Ring Ring (5): Matthew Shipp & Sabir Mateen, WHO+ 2 – Music for Quintet by Gerry Hemingway

Na sledećem festivalskom izdanju u Kolarcu će morati da sviraju zaista ozbiljna imena, da bi se dostigli standardi postavljeni ove večeri