vesti

21.03.2012.

30. april – Međunarodni dan džeza?

30. april – Međunarodni dan džeza?

Herbie Hancock, u svojstvu ambasadora dobre volje UNESKO-a, predložio je da se 30. april proglasi Međunarodnim danom džeza
(nastavak)