recenzije

13.03.2012.

Katarina Kačunković: Tribute to Mirko Šouc (Samizdat)

Katarina Kačunković: Tribute to Mirko Šouc (Samizdat)

Album posvećen muzici jednog od vodećih kompozitora srpske i jugoslovenske zabavne i džez muzike
(nastavak)

recenzije

30.11.2011.

Mihailo Blam: Jazz u Srbiji 1927-1944 (Stubovi kulture, 2011)

Mihailo Blam: Jazz u Srbiji 1927-1944 (Stubovi kulture, 2011)

Reč o drugom izdanju
(nastavak)